Almega Svenskt Näringsliv

Almega (Svenskt Näringsliv)

almegaSvenskt Näringsliv är den ledande arbetsgivarorganisationen för privata arbetsgivare i Sverige och företräder drygt 55 000 företag. Ett företag som är medlem i Svenskt Näringsliv är per automatik även medlem i något av Svenskt Näringlivs så kallade arbetsgivarförbund, vilka ansvarar för service och frågor som rör enskilda företag och branscher.

Almega – en förbundsgrupp inom Svenskt Näringsliv

Förbundsgruppen Almega inom Svenskt Näringsliv består av sju arbetsgivarförbund som representerar olika typer av tjänsteföretag. Inom Almega finns två förbund som organiserar arbetsgivare inom städbranschen; Almega Tjänsteförbunden och Almega Tjänsteföretagen.

Ett företag som valt att presentera sig med märkningen Almega visar med detta att det har ett aktuellt medlemskap i Almega.